Concrete Store

Hur man bygger en pool

Det finns manga olika sätt att bygga pooler på. Det alla sätt har gemensamt är att de kräver mycket planering innan man kan skrida till, och att det inte räcker med detta. Det är också alltid mycket arbeta med att bygga en pool.

Vilken pooltyp man ska välja beror delvis på hur tomten ser ut. En ovanjordspool, som inte grävs ner, passar enligt många poolexperter bäst på en suterrängtomt. Då kan man bygga ett trädäck runt poolen för att på detta sätt få till en bra yta för lek och umgänge. Om tomten är helt platt passar däremot en nedgrävd markpool bättre. En sådan pool medför kostnader för bl. a. schaktning.

Precis som när man bygger ett hus eller köper en bil är det de olika tillvalen som man kan göra som kan göra att kostnaden skjuter i höjden. Därmed inte sagt att det går att komma undan med små summor om man struntar i alla tillval. De flesta vill ha varmt vatten i poolen, och de elvärmare som ofta följer med är dyra i drift – uppemot 1000 kronor i månaden. Många väljer därför att värma vattnet med solfångare, eller, om man har berg- eller jordvärme, med hjälp av en värmeväxlare.

Förutom värme ska vattnet i poolen även renas med ett reningsverk, och man är enligt lag ålagd att ha ett poolöverdrag om poolen inte är omgiven av ett staket med låsbar grind. Även överdraget bidrar till att hålla poolens vatten rent. Det finns även automatiska dammsugare för pooler, om man inte vill sysselsätta sig med rengöringen.